Thiết kế nhà xưởng với các bản vẽ 2D

Bản vẽ: - Bố trí thiết bị - Hố móng thiết bị - Hệ thống cấp khí nén - Hệ thống cấp, hút dầu - hệ thống cấp điện cho thiết bị sửa chữa