Nguyên tắc thiết lập xưởng

 

1. Chi phí dịch vụ:
Mục tiêu chung của việc thiết kế mặt bằng thiết bị là bảo đảm hoạt động với chi phí rẻ nhất có thể. Có một vài nhân tố tạo nên chi phí dịch vụ một cách trực tiếp cũng như gián tiếp. Những nhân tố này cần được quan tâm hàng đầu trong tiến trình ra quyết định bố trí. Cụ thể hơn cần tập trung trên những vấn đề sau:
- Hiệu quả trong sử dụng của thiết bị ;
- An toàn và tinh thần làm việc của người lao động;
- Việc chọn lựa thiết bị;
- Tính linh hoạt của hệ thống.
2.

Hiệu quả dịch vụ;
Việc bố trí mặt bằng ảnh hưởng đến hiệu quả dịch vụ qua tác động của nó lên thời gian sử dụng thiết bị và trên hết là không gian được dùng. Tính linh hoạt dịch vụ chỉ đến khả năng điều chỉnh các phương pháp dịch vụ và quy trình dịch vụ. Các bố trí khác nhau đem lại sự chính xác và phù hợp cho công việc, cũng như sự đo lường tốt hơn đối với công việc đạt được. Sự đo lường hiệu quả công việc đặc biệt quan trọng trong hoạt động dịch vụ, nơi mà những dịch vụ bị ảnh hưởng bởi mặt bằng và cách bố trí.

3. Khả năng thích ứng trong việc thay đổi dịch vụ:
Trong hoạt động dịch vụ, sản phẩm dịch vụ luôn di chuyển qua các giai đoạn trong hệ thống. Việc di chuyển của sản phẩm dịch vụ không tạo ra lợi nhuận, không có sự tăng giá trị trong việc di chuyển nhưng trên thực tế còn phải tốn chi phí cho chúng. Giảm việc di chuyển có nghĩa là giảm được chi phí trực tiếp. Việc dichuyển càng nhiều càng dễ gây chậm trễ trong luân chuyển dịch vụ và có thể gây phiền hà trong khách hàng nên làm giảm doanh số. Tính toán trước dòng di chuyển hợp lý của khách hàng, xe cộ, phụ tùng sẽ hạn chế được đáng kể các chi phí vô hình do việc di chuyển không cần thiết làm giảm năng suất của xưởng Dịch vụ dịch vụ có liên quan đặc biệt với mặt bằng, bố trí thiết bị và sử dụng thiết bị một cách hiệu quả.Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác về tay nghề kỹ thuật viên và đội ngũ quản lý kinh nghiệm.
4.

Chất lượng dịch vụ:
Chất lượng dịch vụ có liên quan đặc biệt với mặt bằng, bố trí thiết bị và sử dụng thiết bị một cách hiệu quả. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác về tay nghề kỹ thuật viên và đội ngũ quản lý kinh nghiệm.

5. An toàn cho người lao động:
Kỹ thuật viên sử dụng thiết bị, máy móc cảm thấy an toàn thì họ mới hoàn toàn chú tâm vào công việc, và hiệu quả cũng như năng suất lao động sẽ cao, chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Do vậy, an toàn cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi bố trí thiết bị. Những tín hiệu, đèn báo, và những hướng dẫn an toàn phải được thực hiện trước khi cho kỹ thuật viên sử dụng.