Hạ tầng kỹ thuật xưởng

Hệ thống khí nén Hệ thống cấp nhớt trung tâm Hệ thống thu nhớt thải trung tâm Hệ thống thoát khí xả động cơ
Hệ thống khử mùi sơn Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống quản lý xưởng Hệ thống thông gió & làm mát xưởng