Thiết bị cho xe Tải & xe Bus

-   Các đặc tính kỹ thuật vận hành của thiết bị phải phù hợp với các công việc Dịch vụ bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa đối với các chủng loại xe là đối tượng khách hàng chính của Trung tâm dịch vụ.

-  Chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của thiết bị phải phù hợp với quan điểm chung của Trung tâm Dịch vụ: Chất lượng, tin cậy, hướng tới sự hài lòng tối đa của khách hàng.

-  Đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hết tính năng tác dụng của thiết bị hoặc nhóm thiết bị, có cùng chất lượng và khoảng thời gian khấu hao.

-  Đảm bảo tính vận hành an toàn, tin cậy hoạt động của thiết bị, ít trục trặc hư hỏng.

-  Thiết kế và vận hành thiết bị thân thiện với Kỹ thuật viên, dễ thao tác, sử dụng, bảo trì, đảm bảo được năng suất và chất lượng của hoạt động Dịch vụ.

-  Phù hợp với các qui định địa phương về an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

-  Đáp ứng được tiến độ cung cấp, lắp đặt phù hợp với tiến độ triển khai chung của toàn dự án.

-  Có khả năng nâng cấp hoặc phù hợp với mục tiêu khai thác lâu dài và hiệu quả về tài chính đầu tư.

-  Vật tư tiêu hao, mức tiêu thụ năng lượng, nguyên nhiên vật liệu của thiết bị đảm bảo tính kinh tế hợp lý.