Trạm đỗ xe phụ thuộc

Tên sản phẩm : Trạm đỗ xe 3 hoặc 4 vị trí
Mã số : Hydro-Park 3130 & 3230
Thương hiệu : Mutrade
Giới thiệu chung
Hydro-Park 3130 & 3230 là giải pháp tiết kiệm không gian và chi phi cho các cá nhân, hãng xưởng, cơ quan-tổ chức chính phủ.

- Công suất nâng đến 3000kg cho xe sedans, SUVs, vans  và  pickup trucks

- Điều khiển lấy xe tự động

-  Điều khiển điện –thủy lực

-  Cơ cấu an toàn cơ khí

-  Bảo vệ quá tải thủy lực

-  Hệ thống khóa an toàn  2 vị trí (cho Hydro-Park 3130) hoặc 3 vị trí  (cho Hydro-Park 3230)

   

      

         

Sản phẩm : http://www.gamma.com.vn/vn/san-pham/646/tram-do-xe-3-hoac-4-vi-tri.html
Họ tên (*) :
Email (*) :
Địa chỉ (*) :
Điện thoại (*) :
Nội dung (*) :
Mã bảo vệ (*) :