Nghề cơ điện tử

Tên sản phẩm : Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu
Mã số : GM-219- I
Thương hiệu : Gamma
Giới thiệu chung
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu

Mô hình đào tạo hệ thống phân phối nguyên liệu GM-219-I bao gồm phân đứng yên, đơn vị  vận chuyển, cảm biến, cấp nguyên liệu, phân phối . Mô hình đào tạo này có thể phân phối nguyên liệu theo vật liệu và mầu sắc, nó bao gồm công nghệ điều khiên PLC, công nghệ khí nén, tất cả đều là lợi ích cho sinh viên để học những công nghệ của nó và có khả năng thực hành.

 
Nguồn điện cung cấp : AC 220V 50 HZ
Kích thước mô hình: 1200×780×840 mm
Công suất: ≤1 KVA
Sản phẩm : http://www.gamma.com.vn/vn/san-pham/534/mo-hinh-dao-tao--phan-phoi-nguyen-lieu-.html
Họ tên (*) :
Email (*) :
Địa chỉ (*) :
Điện thoại (*) :
Nội dung (*) :
Mã bảo vệ (*) :