Nghề cơ điện tử

Tên sản phẩm : Mô hình dào tạo PLC
Mã số : GM-MIPLC-I
Thương hiệu : Gamma
Giới thiệu chung
Mô hình dào tạo PLC

Mô hình đào tạo được phát triển theo yêu cầu đào tạo kỹ năng nghề, phù hợp cho trường trung học dạy nghề, kỹ thuật, cao đẳng, cho giao viên và đào tạo theo các môn học “Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị cơ điện tử” , “ Ứng dụng công nghệ cơ điện tử”, “ Vận hành và điều khiển hệ thống điện”, “ Lắp đặt kỹ thuật điện”, “ Bảo dưỡng các thiết bị điện và điện tử”, “ Công nghệ PLC” Công nghệ ứng dụng điện và điều khiển PLC”, “ PLC và ứng dụng”  Và “ công nghệ điều khiển  Field bus” . Nó phù hợp cho đào tao kỹ thuật viên cao cấp và trung cấp và đào tạo PLC, vận hành và kiểm tra.

Mô hình đào tạo gồm nhưng thiết bị điều khiển chính như Mitsubishi FX2N-48MR,  có thể thiết lập với mô-đun PLC (GM050), Mo-đun biến tần  (GM182) và 18 PLC theo yêu cầu đào tạo trong trường, để đào tạo đầy đủ các lênh cơ bản PLC ,mô phỏng chương trình PLC và điều kiển.

 
Nguồn điện cung cấp : 3 pha AC 380V±l0% 50Hz;
Kích thước mô hình: 1500×750×1460 mm;
Công suất: ≤1 Kw;
Sản phẩm : http://www.gamma.com.vn/vn/san-pham/536/mo-hinh-dao-tao-plc-.html
Họ tên (*) :
Email (*) :
Địa chỉ (*) :
Điện thoại (*) :
Nội dung (*) :
Mã bảo vệ (*) :